Fundacja Ex Bono

Komu pomagamy

Pomoc finansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości skierowana jest do osób pokrzywdzonym przestępstwem, świadków i osób im najbliższym. Pomoc jest całkowicie bezpłatna. Celem wsparcia jest wyprowadzenie osób z następstw przestępstw, pomoc ofiarom przestępstw w przezwyciężaniu życiowych trudności i powrót do normalnego życia. Wsparcie udzielane jest w formie i wymiarze dostosowanym do potrzeb danej osoby.

POKRZYWDZENI PRZESTĘPSTWEM I OSOBY IM NAJBLIŻSZE
Dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich najbliższych oferujemy różne formy pomocy w tym: pomoc prawną, psychologiczną, materialną, dofinansowanie do bieżących opłat czynszowych i mediów, dofinansowanie do zakupu lekarstw i inne.

ŚWIADKOWIE PRZESTĘPSTW I OSOBY IM NAJBLIŻSZE
Dla osób będących świadkami przestępstw oraz ich najbliższym oferujemy pomoc prawną, psychologiczną i materialną.

Przewiń do góry