Fundacja Ex Bono

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

SIŁA DOBRA

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tychach powstał  w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w listopadzie 2018 r.  Zakładał on powstanie na terenie gminy Tychy Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz w czterech sąsiadujących powiatach: bieruńsko-lędzińskim, mikołowskim, pszczyńskim oraz mysłowickim Lokalnych Punktów Pomocy. Obliczony na lata 2019–2021 ma na celu niwelowanie skutków przestępstw u osób nim dotkniętych oraz świadków i osób najbliższych.

Na czym polega jego działanie? Ośrodek finansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Osoby pokrzywdzone, które zgłoszą się do naszego Ośrodka lub punktów lokalnych spotkają się z osobą pierwszego kontaktu. Jest to wykwalifikowana, posiadająca doświadczenie w pracy z ofiarami przestępstw osoba, która udziela pierwszego wsparcia i wyjaśnia szczegółowo, w jakim zakresie możemy pomóc naszym beneficjentom. Poszkodowanego może także zgłosić inna osoba, np. członek rodziny, sąsiad czy przedstawiciel placówki opiekuńczej. Formy wsparcia są różnorodne w zależności od przestępstwa oraz skutków, jakie z niego wynikają. Przede wszystkim organizujemy bezpłatną pomoc prawną, mediacje, pomoc psychologiczną, psychoterapię, zapewniamy wsparcie tłumacza, w tym języka migowego, pokrywamy koszty świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji, jeśli uszczerbek na zdrowiu nastąpił w wyniku przestępstwa. Pomagamy sfinansować przejściowe problemy z zobowiązaniami czynszowymi oraz związane z edukacją i aktywizacją zawodową.

Czy taka pomoc jest w gminie Tychy i okolicznych powiatach potrzebna? Aktualnie mija rok od objęcia pomocą pierwszych beneficjentów. Okazuje się, że do końca grudnia 2019 roku przyjęliśmy około czterystu osób z obszaru objętego projektem. Zgłaszały się do nas ofiary przestępstw dotkniętych przemocą domową, seksualną, internetową, mobbingiem, stalkingiem, oszukane przez parabanki i inne instytucje udzielające pożyczek, poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, a także te, które w wyniku zaniedbań lekarskich utraciły zdrowie. Z naszych doświadczeń wynika, że najpilniejsze potrzeby dotyczą opieki psychiatrycznej i psychologicznej dla dzieci  i młodzieży, kobiet dotkniętych przemocą domową oraz wsparcie prawne i psychologiczne dla osób starszych, bezradnych wobec różnorakich oszustów. Samo ukaranie lub odizolowanie od ofiar sprawcy przestępstwa, nie niweluje jego skutków. Przemoc wyciska trwałe piętno w psychice ofiar.

Jeśli chodzi o współpracę z samorządami, to w wielu miejscach spotkaliśmy się z życzliwym przyjęciem. Nasza pomoc uzupełnia te miejsca, gdzie kończą się możliwości finansowe wielu instytucji pomocowych. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy wyjazdy na kolonie terapeutyczne. Podczas ubiegłorocznych wakacji skorzystało z nich 67 dzieci i 10 matek. Sfinansowaliśmy dostosowanie mieszkania dwóm osobom, które utraciły zdrowie w wypadku komunikacyjnym. Wiele osób zaopatrzyliśmy w przedmioty ortopedyczne. Pokryliśmy koszty kursów zawodowych naszym beneficjentom, aby potrafili samodzielnie radzić sobie w życiu. Uruchomiliśmy całodobową infolinię: 574 062 401. Można się skontaktować mailowo: tychy@exbono.pl

Projekt obliczony jest na lata 2019-2021, a zatem nasza pomoc nie ogranicza się do jednorazowego spotkania. Traumatyczne przejścia wymagają długofalowej pomocy, zaś nasz projekt wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Kadra naszego Ośrodka składa się z ludzi doświadczonych, ale też entuzjastów swojej pracy. Staramy się zaopiekować każdą osobą, niezależnie od tego, czy kwalifikuje się do pomocy, czy nie. Pomagamy napisać pisma, ustalić optymalną ścieżkę pomocy. Dlatego nazwaliśmy nasz projekt SIŁA DOBRA, wierząc w to, że dobro świadczone drugiemu człowiekowi daje prawdziwą siłę.

26 lutego 2020 r. w godzinach 13.00 – 20.00 zapraszamy na Dzień Otwarty do Centrum Balbina ul. Barona 30 pokój 307.

Czekamy na wszystkich zainteresowanych naszą pomocą. Od 16.00 dyżurował będzie dzielnicowy mł. Aspirant Kajetan Idus.

Ośrodek jest czynny codziennie Tychy ul. Barona 30 p. 307 (II piętro):

PN 8.00 – 16.00

WT 8.00 – 15.00

ŚR 13.00 – 20.00

CZW 8.00 – 15.00

PT 8.00 – 15.00

SB 8.00 – 12.00

 

tel. 574 091 361

 

Lokalne Punkty Pomocy:

 

Bieruń – każdy poniedziałek 9.00 – 13.00 ul. Turystyczna 1 p.20

Mysłowice – każdy wtorek 10.00 – 14.00 ul. Mikołowska 4a p. 312

Mikołów – każda środa 9.00 – 13.00 ul. Kolejowa 2 p. 17

Pszczyna – każdy czwartek 15.00 – 19.00 ul. Kilińskiego 5a MOP

 

Serdecznie Zapraszamy

Koordynator oraz Pracownicy Ośrodka

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przewiń do góry