Fundacja Ex Bono

Kampania Społeczna „GADKI”

Kampania społeczna zatytułowana „GADKI” ma na celu przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci. Akronim GADKI jest systemem wskazówek, których zastosowanie wesprze proces edukowania dzieci na temat problemu wykorzystywania seksualnego. Akcja profilaktyczna pomaga w identyfikowaniu zagrożeń, utrwalaniu w świadomości dziecka pojęcia dobry, zły dotyk oraz dobra lub zła tajemnica oraz właściwego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych i naruszających granice cielesności. Do tej pory kampania została zrealizowana w 18 krajach Europy.
Materiały i przekazy kampanii inspirowane są materiałami Rady Europy „Kiko and the Hand” oraz brytyjskiej organizacji NSPCC „Underwear Rule”. Obydwie wspomniane akcje opierają się na tzw. bieliźnianej zasadzie – zbiorze wskazówek dotyczących rozmów z dziećmi na temat ochrony przed wykorzystywaniem.

Zapraszamy gorąco zarówno rodziców jak i wychowawców do zapoznania się z propozycją Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

https://fdds.pl/oferta/gadki/

Kampania Społeczna „GADKI”
Przewiń do góry