Pomoc Pokrzywdzonym Przestępstwem

Fundacja EX  BONO działa w obszarze pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich najbliższym, promocji mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów, profilaktyki zachowań ryzykownych celem przeciwdziałania przestępstwom.

Podstawowym celem działań podejmowanych przez Fundację jest poprawa sytuacji życiowej osób pokrzywdzonych przestępstwem, readaptacja skazanych, a także pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Ponadto fundacja zajmuje się działaniami na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej.

Fundacja realizuje projekty m.in. z zakresu przeciwdziałanie problemom wynikającym z uzależnień od alkoholu i narkotyków.

W ramach Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem fundacja oferuje pomoc m.in. z zakresu pomocy prawnej, psychologicznej, psychiatrycznej.

INFORMACJA RODO

Pomoc w czasie Pandemii

Szanowni Państwo! Przypominamy, iż cały czas istnieje możliwość i indywidualnego kontaktu z naszymi specjalistami. W celu umówienia terminu wizyty prosimy o kontakt telefoniczny: Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym: 574-091-361 Całodobowa Infolinia dla Osób Pokrzywdzonych : 574-062-401 Pozdrawiamy!