Fundacja Ex Bono

O Fundacji

Fundacja Ex Bono działa w obszarze pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich najbliższym, promocji mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów, profilaktyki zachowań ryzykownych celem przeciwdziałania przestępstwom. Podstawowym celem działań podejmowanych przez Fundację jest poprawa sytuacji życiowej osób pokrzywdzonych przestępstwem, readaptacja skazanych, a także pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Ponadto Fundacja zajmuje się działaniami na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej. Fundacja realizuje projekty m.in. z zakresu przeciwdziałanie problemom wynikającym z uzależnień od alkoholu i narkotyków.

W ramach Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Fundacja oferuje pomoc m.in. z zakresu pomocy prawnej, psychologicznej, psychiatrycznej, pomocy finansowej i materialnej.

Fundacja prowadzi Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym w Tychach oraz Lokalne Punkty Pomocy w Bieruniu, Mikołowie, Mysłowicach i Pszczynie.

CAŁODOBOWA INFOLINIA DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH: 574 062 401

 

Przewiń do góry