Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem

Fundacja EX  BONO działa w obszarze pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich najbliższym, promocji mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów, profilaktyki zachowań ryzykownych celem przeciwdziałania przestępstwom.

Podstawowym celem działań podejmowanych przez fundację jest poprawa sytuacji życiowej osób pokrzywdzonych przestępstwem, readaptacja skazanych, a także pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Ponadto fundacja zajmuje się działaniami na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej.

Fundacja realizuje projekty m.in. z zakresu przeciwdziałanie problemom wynikającym z uzależnień od alkoholu i narkotyków.

W ramach Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem fundacja oferuje pomoc m.in. z zakresu pomocy prawnej, psychologicznej, psychiatrycznej.

Policyjna Akcja „Znicz 2019”

31 października 2019 roku rozpoczną się działania „ZNICZ 2019”. Akcja potrwa do 4 listopada 2019 roku. Tyscy policjanci apelują o ostrożną i rozsądną jazdę, dostosowywanie się do oznakowań ograniczających prędkość, zakazujących parkowanie pojazdów czy nakazujących ruch jednokierunkowy. Informacje dotyczące bezpiecznej jazdy, zmianach w organizacji ruchu i Akcji Znicz można przeczytać na stornie:

Walka z podziemiem adopcyjnym w Polsce

Dziecko nie może być przedmiotem transakcji. Przypadki oddawania dzieci za pieniądze do nielegalnej adopcji muszą być bezwzględnie zwalczane. Pozwolą na to zmiany w prawie, przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, które dziś (16 października 2019 r.) zostały uchwalone przez Sejm. Nowe regulacje uderzą w szarą strefę adopcyjną, przeciwdziałając ogromnemu ryzyku dla dzieci. Legalni rodzice adopcyjni są sprawdzani … Czytaj dalejWalka z podziemiem adopcyjnym w Polsce

Kampania Społeczna „GADKI”

Kampania społeczna zatytułowana „GADKI” ma na celu przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci. Akronim GADKI jest systemem wskazówek, których zastosowanie wesprze proces edukowania dzieci na temat problemu wykorzystywania seksualnego. Akcja profilaktyczna pomaga w identyfikowaniu zagrożeń, utrwalaniu w świadomości dziecka pojęcia dobry, zły dotyk oraz dobra lub zła tajemnica oraz właściwego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych i naruszających granice cielesności. Do tej pory … Czytaj dalejKampania Społeczna „GADKI”