Pomoc Pokrzywdzonym Przestępstwem

Fundacja EX  BONO działa w obszarze pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich najbliższym, promocji mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów, profilaktyki zachowań ryzykownych celem przeciwdziałania przestępstwom.

Podstawowym celem działań podejmowanych przez Fundację jest poprawa sytuacji życiowej osób pokrzywdzonych przestępstwem, readaptacja skazanych, a także pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Ponadto fundacja zajmuje się działaniami na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej.

Fundacja realizuje projekty m.in. z zakresu przeciwdziałanie problemom wynikającym z uzależnień od alkoholu i narkotyków.

W ramach Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem fundacja oferuje pomoc m.in. z zakresu pomocy prawnej, psychologicznej, psychiatrycznej.

INFORMACJA RODO

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Jeżeli, jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, doznajesz przemocy, ktoś cię okradł, pobił, napadł albo zniszczył twoją własność, masz prawo do uzyskania bezpłatnej konsultacji i pomocy. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ? KAŻDY, kto jest pokrzywdzony w wyniku przestępstwa. KAŻDY, którego najbliższa osoba (na przykład członek rodziny, osoba pozostająca pod stałą opieką) została pokrzywdzona w wyniku przestępstwa. CO NALEŻY ZROBIĆ? Zgłosić się do wybranego … Czytaj dalej

KORONAWIRUS – INFORMACJE

Według danych Ministerstwa Zdrowia 01.09.2020 Polsce stwierdzono 67 922 przypadków osób zakażonych koronawirusem. Gdzie jest najwięcej chorych na koronawirusa? Poniżej lista województw. 20547 śląskie 9459 mazowieckie 7624 małopolskie 5729 wielkopolskie 5326 łódzkie 4094 dolnośląskie 2578 pomorskie 2461 podkarpackie 1644 opolskie 1600 lubelskie 1443 świętokrzyskie 1368 kujawsko-pomorskie 1309 podlaskie 1132 zachodniopomorskie 902 warmińsko-mazurskie 706 lubuskie   … Czytaj dalej

MEDIACJA

Mediacja Jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie … Czytaj dalej